Sticky

Omgiven av djur

Sticky

Själv hemma och leriga kängor

Sticky

Häst och Jakt.